0 (551) 010 22 05 <> 0 (553) 052 66 48

info@dentistaadsp.com

Laminate Veneer (Yaprak Porselen)

 

Laminate Veneer Kaplama Nedir? – Lamine Diş Kaplama Fiyatları Ne Kadar?

Yaprak porselen kaplamalar laminate kaplamalar olarak bilinirler. Porselen laminate veneerler, renklenme, yüzey defekti, diastema, şekil bozukluğu gibi çeşitli durumlarda iyi estetik sonuç sağlayan, minimal diş kaybı gerektiren konservatif restorasyonlardır. Genellikle üst kesici dişlerin restorasyonunda kullanıldığı gibi sınırlı olarak alt keser ve premolarlarda da kullanılabilir.

Porselen Laminate Veneerlerin Endikasyonları,

1-  Çeşitli nedenlere bağlı diş renklenmelerinde,

2-  Ön grup dişlerdeki diastemaların kapatılmasında,

3-  Çeşitli tipteki mine hipoplazisi ve malformasyonlarında,

4-  Dişlerin labial (ön) yüzlerindeki sağlıksız ve estetik olmayan restorasyonların varlığında,

5-  Tutuculuk için yeterli miktarda mine dokusuna sahip erozyona uğramış dişlerde,

6-  Lateral kesicilerin agenezis (noksan oluşması veya bir bölümünün yokluğu) inde: Kaninin kronal formu lateral dişi taklit edecek şekilde porselen laminatelerle değiştirilebilir.

7-  Kısmen rotasyona (dönmüş) ve malpozisyona (kapanış bozukluğu) uğramış dişlerin düzeltilmesinde,

8-  Pulpanın geniş olduğu dişlerde geri dönüşümü olmayan hasarlar oluşturmadan dişlerin kronlarla restore edilmesinin zor olduğu durumlarda,

9-  Klinik kron boyu kısa dişlerin uzatılmasında endikedirler.

Porselen Laminate Veneerlerin Kontrendikasyonları,

1- Bruksizm (diş gıcırdatma) ve clenching (diş sıkma) gibi parafonksiyonel alışkanlığı olan kişilerde,

2- Çürük insidansı yüksek ve oral hijyeni kötü olan kişilerde,

3- Yeterli mine desteği olmayan dişlerde: Hem porselen laminate veneerin diş yüzeyini örtmesi hem de yeterli adezyonun sağlanması için yeterli miktarda mine mevcut olmalıdır.

4- Class III malokluzyon ve başa baş kapanışın olduğu vakalarda,

5- Aşırı çapraşıklığa ve rotasyona sahip dişlerde,

6- Boks, güreş gibi kontakt sporlarla uğraşan kişilerde,

7- Sürmesi tamamlanmamış daimi dişlerde,

8- Süt dişleri ve aşırı fluorozisli dişlerde asitle pürüzlendirme işlemi etkili yapılamayacağından porselen laminate veneerler kontrendikedir.

Porselen laminate dişler, az miktarda preparasyon gerektirmeleri, reklerinin stabil kalması, kompozitlere göre abrazyona karşı dirençlerinin yüksek olması, asitle pürüzlendirildiklerinde mineye bağlantılarının oldukça güçlü olması, yapıştırıldıklarında gerilme ve makaslama kuvvetlerine dirençli olmaları, mükemmel estetik sağlamaları, sıvı absorbsiyonuna karşı dirençli olmaları ve preparasyon sürelerinin kısa olması gibi avantajlara sahiptirler.

Tamir zorluğu, yapıştırıldıktan sonra renginin değiştirilmesinin zor olması, yapımının zaman alıcı olması, yapıştırılmadan önce oldukça kırılgan olmaları, maliyetinin yüksek olması, provalar esnasında diş üzerinde uygun konumda tutulma zorluğu, glaze (cilası) bozulduğunda kompozite göre tekrar cilalanmasının daha zor olması gibi dezavantajlara da sahiptirler.

Laminate veneerler için preparasyon miktarı; marjinal dişeti sınırı, mine kalınlığı, diş renklenmesi, dişarkı pozisyonuna göre değişir.

Preparasyon işleminde diş ne kadar kesilir?

Genel olarak porselen laminate veneer elde ederken, minimal porselen kalınlığına müsaade edecek şekilde minede yaklaşık olarak 0,5 mm’lik kesim yapılır.

Renklenmenin hafif olduğu dişlerde, servikal 1/3’de 0,3mm’lik fasial bir kesim ve insizal 2/3’de 0,5 mm’lik kesim endikedir.

Bu preparasyon  universal preparasyon olarak bilinir. Çünkü % 90’dan fazla vakada bu preparasyona ihtiyaç duyulur. Renklenmenin daha ağır olduğu dişlerde, servikal 1/3’de 0,4 mm’lik kesim ve insizal 2/3’de 0,6 mm’lik kesim gereklidir.

Aşırı renklenmeye sahip dişlerde ise (tetrasiklin renklenmesi ve endodontik tedavi sonrası renk değişikliği olan dişlerde), diş morfolojisinin elverdiği ölçüde sevikal 1/3’de 0,5 mm’lik ve insizal 2/3’de 0,7 mm’lik kesim yapılması gerekir.

Mandibuler kesiciler bunun dışında tutularak, servikal 1/3’de 0,3 mm’den fazla ve insizal 2/3’de ise dentin açığa çıkmayacak şekilde 0,5 mm’den fazla kesim yapılmamalıdır.

Etiketler: Yaprak Porselen Kaplama Fiyatları